was successfully added to your cart.

Er dit team udfordret, eller står I overfor en periode, hvor I let kan blive det?

Som den gode leder er du sikkert altid opmærksom på, om alt er godt nok, eller om I vil få brug for hjælp. Og netop derfor kan du nå at gribe fat om mulige stressfaktorer eller problemer, så længe vi endnu kun taler om mislyde. Det kan være, at i:

– Er blevet slået sammen med en anden afdeling

– Har fået frygtelig travlt, efter I har måttet sige farvel til gode og afholdte medarbejdere

– Er blevet pålagt flere opgaver eller kvalitetskrav, uden at ressourcerne er fulgt med

– Har oplevet andre forandringsprocesser

I så fald er det helt rigtigt set, at I kan have brug for teamudvikling, så I bliver klar over, hvilke ressourcer I hver især indeholder, og hvordan I sammen kan tackle den kommende tid.

Med teamudvikling forebygger du ikke alene stress, dårligt arbejdsmiljø og højt sygefravær. Ofte vil dine medarbejdere opleve, at du forkæler dem med selvudvikling, teambuilding og mere arbejdsglæde.

Vil du samle dit team og ryste gruppen godt sammen, kan et teamudviklingsforløb hos mig være en god og forebyggende løsning. Når vi sammen styrker trivslen, forebygger du samtidig stress og højt sygefravær og får følelsen af at være den gode leder, som jeg er sikker på, at du er.

Sådan kunne et teamudviklingsforløb hos mig se ud:

Teamudviklingsdag 1: Teamet ”maler” et selvportræt

Alle mødes, og vi har god tid til at klarlægge, hvordan teamet ser sig selv, og hvad der rør sig i gruppen og den enkelte lige nu:

– Hvor er I henne?

– Hvad tænker I om de forandringer, I oplever?

– Hvilke opgaver skal I løse?

– Er I fagligt klædt på til opgaverne?

– Hvilke stressfaktorer skal I forholde jer til?

– Hvad vil I gerne?

– Hvilke forskellige tilgange har I til forandringerne?

– Hvilken teamkultur kendetegner teamet?

Vi drøfter både situationen på gruppeniveau, og hvordan den enkelte opfatter situationen i forhold til sig selv.

Når alle medarbejderne er med til at sætte ord, får vi flere nuancer frem i lysest, og den enkelte tager ejerskab. Tit oplever jeg, at flere af de mere stille medarbejdere også får ro til at mærke efter og komme til orde, når vi mødes sammen. Og mange giver udtryk for, at de er glade for at finde ud af, at nogle af kollegerne har det ligesom dem selv. For nogle er det i sig selv nok til, at de får fornyet energi til at fortsætte det gode samarbejde med kollegerne, selv om de er presset.

På dag 1 klarlægger vi også, hvilke forskellige typer mennesker, I er i gruppen, og hvad I er drevet af. Ved at forstå de andre bedre, lærer dinemedarbejderebåde at tage mere hensyn til andres behov, og de bliver afklaret om deres egen rolle i gruppen, fordi de opdager, at alle netop bidrager med hver deres unikke personlighed.

Teamudviklingsdag 2: Hvordan spiller vi hinanden endnu bedre?

Når vi mødes på dag 2, melder mange tilbage, at de allerede er kommet meget tættere på kollegerne.

Her undersøger I teamets ressourcer mere indgående og ser på, hvordan I kan bruge den viden til at arbejde endnu bedre sammen.

Vi arbejder efter nogle af de følgende udviklingsspørgsmål:

– Hvornår er det en styrke, at vi er forskellige?

– Hvornår kan det give udfordringer?

– Hvad kan vi gøre for at mindske disse udfordringer?

– Hvordan taler vi sammen?

– Hvordan vil vi gerne tale sammen fremover?

– Hvilken mødekultur motiverer os?

– Hvordan håndterer vi fremover egne og andres reaktioner på stress?

– Hvordan beskytter vi os selv, når noget bliver svært?

– Hvordan arbejder vi bedre sammen og spiller hinanden stærke?

– Hvordan kan vi anerkende og udfordre hinanden på samme tid?

– Hvad er forskellen på feedback og feedforward? Og hvordan vi bringer begge dele i spil?

Teamudviklingsforløbet byder både på pædagogiske oplæg og grundige samtaler samt teambuildings- og samarbejdsøvelser i mindre grupper. Har I brug for det, er det også muligt at få lavet personlighedstest før dag 1.

Hvis vi ikke aftaler andet, varer begge dage 4 timer og holdes i jeres lokaler. Har I brug for hjælp til at finde andre lokaler, kommer jeg gerne med mine bud på hyggelige steder, hvor jeg har holdt lignende udviklingsarrangementer.

Hvorfor kan jeg udvikle dit team med dig?

Jeg, Birthe Frøstrup, har altid interesseret mig for de gode relationer mellem mennesker, og hvad vi kan udvikle sammen, når vi føler os set, hørt og anerkendt. Er både uddannet sygeplejerske, psykoterapeut og coach, og i dag er samspillet mellem mennesker drivkraften i alt, hvad jeg gør.

Tidligere har jeg arbejdet som assisterende leder i et ældrecenter med 110 medarbejdere. Derfor ved jeg både, hvor få forandringer der nogle gange skal til for at skabe uro i en personalegruppe, men heldigvis også hvordan uroen kan forvandles til energi og harmonisk symfoni, når man griber det rigtig an og lytter til personalet.

Udover teamudvikling arbejder jeg med lederudvikling og konflikthåndtering.

Relaterede kurser

Som leder oplever du sikkert tit, at andre forventer noget af dig:

At du:

– Lige har 5 minutter, et par opmuntrende ord eller et godt råd

– Kan huske, hvad alle dine medarbejdere er optaget af lige nu – både i forhold til arbejdet og privat

– Er en fast klippe, der aldrig har brug for at læsse af – og blive lyttet til selv

Selv om du er sammen med andre mennesker hele dagen, kan lederjobbet let blive ensomt. Men du er ikke alene. For jeg kan hjælpe dig.

Relationer mellem mennesker har altid været omdrejningspunktet i mit liv. Både privat og i mit arbejdsliv, hvor jeg tidligere har været sygeplejerske i hjemmeplejen og leder på et stort ældrecenter – og i dag har mit eget firma med fokus på at udvikle gennem menneskelige relationer, dynamik og forskellighed.

Derfor kan jeg støtte dig i dit job som leder, med en pakke på 3 kurser. Du kan købe hele pakken, hvor du får et 360 graders forløb eller købe dem enkeltvis, hvis det er i bestemte områder at du har brug for at styrke dine kompetencer. Følgende kurser hænger sammen og går i dybden med forskellige udfordringer i arbejdet som leder:

Lederudvikling: Med lederudvikling får du det bedste ud af dine medarbejdere.

Teamudvikling: Find ressourcerne i teamet, og få et bedre samarbejde.

Konflikthåndtering på jobbet: Sådan undgår I konflikter, selv om I har travlt.

JA TAK, jeg vil gerne hurtigt i gang
Andre ydelser
Priser er ekskl. moms

Tilmeld dig nyhedsbrevet om bedre relationer

Få Makelife´s guide: 3 enkle tips, der skaber bedre samtaler straks.