Få din livsstil og relation i balance.

Opbyg dit RelationsMindset.

Så du taler fra hjertet, styrker din livsstil og udvikler din personlige relation – uden den evige bekymring.

Kom i gang nu

HVEM ER MAKELIFE?

Jeg hedder Birthe Frøstrup.

Jeg elsker at hjælpe dig, når du føler dig alene, vred eller misforstået i dine relationer. Når du savner, at mødes om det, der er svært på en kærlig, tryg og inspirerende måde.

Relationer mellem mennesker har altid været et vigtigt omdrejningspunkt i mit liv.

Som sygeplejerske, leder og psykoterapeut  – har jeg oplevet at jo mere power og passion et menneske har, jo mere ensom bliver  rejsen ofte. Jeg i dag har specialiseret mig i  at få krammet på kontakten og udvikle trygge relationer, der deler, det der er svært og hjælper hinanden godt på vej.

Hvem er Birthe Frøstrup?

Jeg er født i 1963 og bor med min mand på en landejendom mellem Vejle og Billund.

Sammen har vi 3 børn, 3 svigerbørn og 4 børnebørn, som vi heldigvis skaber et godt forhold til.

Kan gode relationer tilskrives held?

Det tror jeg i bund og grund ikke på.

Men jeg tror på, at det kræver en stor bevidst indsats at arbejde for at få tingene til at lykkes med hinanden og gøre det trygt at være forskellige og samtidig skabe et stærkt sammenhold om det der er sårbart og svært.

De dage, hvor der ikke er lutter lagkage hele vejen rundt om bordet, skal vi være særligt opmærksomme på hinanden. Det kræver en varm og omsorgsfuld opmærksomhed at vende en vrede og skuffelse til tryg sparring med hinanden. Det gælder både privat og professionelt.

Min tilgang til samarbejde

Jeg lærte tidligt i mit liv at parkere min sårbarhed ved at gøre mig dygtig til mange ting.

Tiden var til powerkvinder, der skjulte sin smerte for at få ligeberettigelse. Så hvis jeg ville have indflydelse på samværet, så skulle jeg holde mig til og gå foran.

Jeg lærte også at sårbarhed og smerte var noget man sagde pjat til og kom nu videre.

Men da jeg er et meget sanseligt menneske, indførte jeg min egen måde at snakke om tingene på, da jeg ikke kunne rumme at være alene med alle mine iagttagelser.

 Jeg ønskede inderligt at dele det sårbare. Men det var svært for mig.

På den måde lærte jeg meget tidligt at gå foran med at have en mening om relationerne og prøve på at skabe sammenhold om at løse tingene.

Jeg oplevede ofte, at hvis ikke alle var enige, var der afstand og disrespekt. Derfor lærte jeg at spørge ind til andre i forsøget på at få alle med. Det lykkedes ofte ikke.

Jeg opdagede, hvad splitting betyder og ødelægger – en utryg gæst i mange sammenhænge i tilværelsen.

Jeg blev god til at tune ind på mennesker, læse dem og skabe sparring med dem en til en.

Men jeg magtede bare ikke at skabe et stærkt og udviklende sammenhold samtidig med.

I min tid som sygeplejerske har jeg nydt rigtig meget at dele af min viden, ind til jeg følte, at det blev hult og tomt og at jeg ikke rigtig selv var med i det og jeg savnede at debattere  på en mere inspirerende og udviklende måde.

Derfor valgte jeg at tage den 4 årige psykoterapeut uddannelse.

Det skulle vise sig at blive en kæmpe force for min glæde ved at være assisterende leder på et stort ældrecenter.

Jeg har ofte følt mig revet rundt i en masse energi, udfordringer, drømme og handling som det var svært at håndtere, fordi jeg ikke var skarp på, hvad der foregik og hvordan jeg kunne skabe både  god energi og kemi i gruppen.

Jeg er selv meget sensitiv overfor, om der er plads til at være forskellige og om alle bidrager til at skabe gode, trygge og udviklende relationer.

Jeg bryder mig ikke om at være der, hvor tonen er hård, hvor vi slår os på hinanden og der er en evig kamp om at have ret eller vinde over hinanden.

Lige der tager jeg action og nyder at byde ind med mine kompetencer og erfaringer.

Jeg har brug for, at der er plads til at være sårbare og sensitive, så vi hver især kan tageansvar for at komme godt videre med vores kontakt til os selv, så  det mindst muligt bliver til ydre konflikter.

Men faktisk bliver jeg fuld af nyt initiativ, når jeg mærker at respekten for hinandens forskelligheder er i ubalance.

Når det føles forkert og der skal sættes ind.

Mine kompetencer, til at spørge ind til begrænsninger og fordomme på en tryg måde, giver nyt håb og mange aha oplevelser.

Jeg har det fantastisk, når jeg samler vores forskelligheder i tryg sparring og vi skaber noget nyt sammen.

Der hvor drømme, udfordringer, indsatser og evaluering er et fælles anliggende elsker jeg at være. Der hvor vi smider alle paraderne.

Det har taget mig år at blive god til at skabe et trygt samarbejde mellem de forskellige relationstyper. I dag elsker jeg at få passionen og gnisten frem i hinandens øjne.

Der, hvor alle relationstyper støtter og bakker op om hinanden, har jeg det aller bedst. Der hvor vi tænder vores egen og hinandens glød.

Jeg elsker at dele udfordringer, når alle er ydmyge og sætter processen og målet højt.

Lige der opstår et fantastisk sammenhold.

Min rolle som kvinde, mor og kæreste

Min familie har altid haft min førsteprioritet.

Fra mit arbejde som sygeplejerske og leder har jeg set mange eksempler på, hvad der kan ske, når mennesker ikke magter at skabe en tryg og inspirerende base med hinanden.

Bare fordi samtalekulturen ikke er i top.

Ofte har jeg set familier gå i opløsning alene fordi, at medlemmerne var forskellige og ikke fandt en vej til at rumme forskelligheden og være nysgerrige på at udvikle sin egen måde at debattere tingene på.

Der var ensomt og mange følelser af at være forkert og være helt alene med sine udfordringer.

Selv ser jeg menneskers forskelligheder som en kæmpe styrke og vil gerne ind til det mest sårbare, for det er der fra vi udfolder de smukke sider i os selv.

Det har altid været vigtigt for mig, at vi lever vores eget liv.

I min rolle som kvinde, mor og kæreste elsker jeg at være en tryg støtte til at dele sin  smerte, behov, ønsker og drømme på mange måder. Og selv vælge at gå foran med det.

Og jeg tror på, at alt ender godt, og at problemerne bliver mindre af at blive talt om.

Og ligeledes har jeg lært at stå fast, når jeg træffer valg, som andre ikke bryder sig om. Jeg søger ikke længere andres anerkendelse for det – men blot en respektfuld åbenhed.

Jeg føler, jeg spilder min tid, der hvor nogen tager patent på  holdningen til livet uden at være åben overfor andres perspektiver på sagen. Lige der elsker jeg at stille de forløsende spørgsmål, der giver plads til hinanden.

Når vi bevidst ønsker at skabe godt samspil og synergi ud fra vores forskelligheder er det hel bare sjovere.

Jeg er drevet af, at alt kan lade sig gøre, hvis vi har passion og velvilje nok, uanset hvordan tingene måtte se ud lige nu.

Jeg elsker at være der, hvor smerte, sensitivitet og sårbarhed løftes til inspirerende sparring, nye personlige mål og glæde over at finde vej sammen.

Lysten til at skabe en varm relation.

Det var helt naturligt for mig at blive sygeplejerske.

Mit fokus på andre mennesker og samspillet mellem dem gjorde, at jeg både har arbejdet som koordinerende sygeplejerske og siden som assisterende leder på et ældrecenter med 110 medarbejdere.

Da mine børn blev store, fik jeg mulighed for at videreuddanne mig igen. Denne gang både som psykoterapeut og coach.

Et felt jeg havde fået interesse for, fordi jeg havde mødt så mange mennesker i min tid i det ordinære sundhedssystem, som havde brug for noget helt andet end det, jeg kunne give dem som sygeplejerske.

Jeg havde også et stort behov for at lære mig selv rigtig godt at kende, for at kunne være mere mig selv, sårbar og sensitiv og ikke altid se så pokkers korrekt, klog og bedrevidende ud.

Samtidig søgte jeg flere redskaber til at bygge personalet op til at tage vare på sig selv og opgaverne

Netop i omsorgssektoren er mange jo primært ”givere”, og det kan ingen holde til i længden. Mange længes efter at kende sig selv bedre, vende det perfekte og powerfulde image til mere nærvær og udviklende fællesskab.

Kombinationen af både at være leder, sygeplejerske og psykoterapeut viste sig at skabe meget god sparring om rigtig mange svære ting, da jeg var souschef på ældrecenteret.

Jeg åbnede herefter konsulentfirmaet MAKELIFE – SUND RELATION, hvorfra jeg i dag løser alle mine opgaver i forhold til at skabe sund relation.

Aller mest tænder det mig at være 2 skridt foran med at skabe gode oplevelser og personlige refleksioner sammen.

Få tips, der styrker din relation.

Få 3 HOTTE TIPS, kom straks i gang!

.

Name:

Email: